Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ylläpitäjät merkitään rekisteriin aina uuden tapahtumakauden alussa. Niiltä osin kun tämän rekisterin määräykset ylittävät yhdistysten/henkilöiden taustajärjestöjen rekisterit, käytetään tätä nimenomaista rekisteriä.

Elävä Maaseutu- messut tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Elävä Maaseutu-messut 2019 rekisterin pitäjiä ovat

 • MTK-Joroinen
 • 4H Joroinen
 • Joroisten Yrittäjät ry

Vastuuhenkilöt

Messupäälikko, Mtk-Joroinen ry, pj. Kimmo Ihalainen, p. 0400 184 712,

sp. kimmoihalainen1@gmail.com

 

Joroisten 4H-yhdistys ry, pj. Eveliina Kautto p. 040 521 5091
sp. eveliina.kautto@hotmail.com

 

Joroisten Yrittäjät ry, pj Päivi Anias p. 044 97 30 301

sp. paivi.anias@gmail.com

 

2. Rekisteröidyt

Tapahtumaan ilmoittautuneet myyjät ym. yhteistyötahot.
 

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Tapahtumasta kertominen 
 • Tapahtuman markkinointi
 • Tapahtumaan oleellisesti liittyvät oheistoiminnot
 • Tapahtuman laskuttaminen
 • Tapahtuman palautteen kerääminen
 • Vastaavien tapahtumien markkinointi

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot            

Tapahtumarekisteri sisältää sekä yhteistyökumppaneiden ja yritysten tietoja että yritysten kontaktien tietoja.

 • nimi
 • yhteystiedot
 • laskutustiedot
 • Lupa julkiseen markkinointiin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä jollekin tapahtuman vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilöille on varattava kohtuullinen aika vastata kysymyksiin.

Tarkastusoikeus

Sinulla on oikeus tarkistaa sinusta tallentamamme henkilötiedot. Mikäli havaitset tiedoissasi virheellisyyksiä tai puutteita, voit pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.

Vastustamisoikeus

Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, mikäli koet, että olemme käsitelleet henkilötietojasi lainvastaisesti tai sopimattomasti. Samoin jos koet,että meillä ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietojasi.

Poisto-oikeus

Sähköpostimarkkinoinnin yhteydessä on aina mahdollisuus kieltää markkinointi.

Mikäli koet, että joidenkin sinua koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen tehtäviemme kannalta, sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan kyseiset tiedot. Käsittelemme pyyntösi, jonka jälkeen voimme poistaa tietosi kunhan niihin liittyvät (esim laskutus) toimet on käsitelty loppuun.

Valitusoikeus

Sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos koet, että rikomme henkilötietojasi käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (ohjeet valituksen tekemiseen).
 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot kerätään tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä. Keräämme myös aikaisemmin osallistuneiden ja asiaa kohtaa kiinnostusta esittäneiden yhteystietoja. Näitä tietoja ei käytetä mihinkään muuhun markkinointiin tai tiedotukseen.
 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa:

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
   

8. Käsittelyn kesto

Henkilötiedot säilytetään tapahtumarekisterissä niin kauan, kuin se on käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellista.

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Tapahtumarekisterin tietoja käsittelevät järjestävän yhdistyksen tapahtumasta vastaavat henkilöt.

Varmistamme yhteistyössä, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen säilytys ja hävittäminen

Tietoja säilytetään pääasiassa sähköisesti asianmukaisesti suojatuilla palvelimilla. Paperiset henkilötiedot säilytetään suljetuissa tiloissa ja niitä katsovat vai asiaan liittyvät henkilöt. kun käsittelytarkoituksen kannalta tieto käy tarpeettomaksi se hävitetään koneilta ja paperiset tulosteet poltetaan.          

11. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä tai käytä tietoja EU-alueen ulkopuolelle 

12. Kolmannen osapuolen palvelut

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Sama koskee myös messutapahtuman kilpailukuponkeja yms. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.
  

13. Henkilöiden profilointi ja automaattinen päätöksenteko/markkinointi

Tietojen perusteella ei tehdä automaattia päätöksiä tai profilointia. Tietoja käytetään vain tapahtuman omiin tarkoituksiin.